292779 | 05.03.2015 V. nr. 531 (Vl. P.): Opbouw grondwaterreserves - Rol polderbesturen
CARON Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.05.2015

De polderbesturen worden als waterbeheerder betrokken bij het uittekenen van het beleid rond grondwater via de bekkenstructuren en via de inspraakmogelijkheid in de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Zij zijn ook betrokken bij de uitvoering van het beleid door enerzijds adviezen in het kader van de watertoets en anderzijds als waterbeheerder van de onbevaarbare waterlopen 2e en 3e categorie en de poldergrachten binnen hun gebied.

Verschillende polderbesturen zijn ook actief rond het in stand houden of herstellen van open systemen via grachten en sloten voor opvang en vertraagde afvoer (via knijpen op de waterloop) van regenwater, zodat het regenwater kan infiltreren.