293956 | Vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor de (..)

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 05.08.2015,3e uitgave, V.185, (200), 49356-49357

Een soortenbeschermingsprogramma werd opgesteld om het soortherstel te begeleiden (art. 27, par. 1, tweede lid van het Soortenbesluit 15.05.2009). Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de waterwegbeheerder (onder meer de steden en gemeenten en de polders en wateringen). De laatste besluiten betreffen de bescherming van de klauwier, de hazelmuis, de beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper en de vroedmeesterpad.

Opeenvolgende adviezen:

nvdr: Voor het beeld, klik op de gewenste referentie in de samenvatting.