293956 | Agentschap voor Natuur en Bos - Goedkeuring soortenbeschermingsprogramma’s
Vlaamse overheid - Omgeving

BS 2019-01-14, V.189,(9), 2692-2693

Een soortenbeschermingsprogramma werd opgesteld om het soortherstel te begeleiden (art. 27, par. 1, tweede lid van het Soortenbesluit 15.05.2009). Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de waterwegbeheerder (onder meer de steden en gemeenten en de polders en wateringen). De laatste besluiten betreffen de bescherming van de boomkikker en bruine kiekendief.

Opeenvolgende adviezen: