298511 | 16.12.2015 V. nr. 230 (Vl. P.): Afvalwater - Saneringsbijdrage

TAELMAN Martine

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016

Via de omzendbrief betreffende de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding van 20.12.2013 is verduidelijkt welke investerings- en onderhoudsuitgaven mogen gefinancierd worden met de inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding. Daarin werd aan de economisch toezichthouder opdracht gegeven om de toewijzing van de uitgaven zoals beschreven in de omzendbrief op te volgen. De VMM vult deze taak adequaat in.

Het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (Drinkwaterdecreet) bepaalt dat de gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding bestemd zijn voor de financiering van respectievelijk de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting. Dit werd in de recente aanpassing van het Drinkwaterdecreet van 11.12.2015 bevestigd voor de gemeentelijke sanering en daarnaast werd deze bepaling expliciet opgenomen voor de bovengemeentelijke sanering.