304170 | 24.06.2016 V. nr. 771 (Vl. P.): Wateroverlast - Vergoeding gebruik landbouwgronden als wachtbekkens

VANDERJEUGD Francesco

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016

De eigenaar van een grond die geheel of gedeeltelijk in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt, kan onder voorwaarden eisen dat de betrokken waterbeheerder zijn grond aankoopt. De vergoedingsplicht geldt alleen voor gebruikers van landbouwgrond en bosbouwgrond in actief ingeschakelde overstromingsgebieden.

Na de actieve inschakeling van het overstromingsgebied krijgt de gebruiker één jaar de tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen bij de betrokken waterbeheerder.

De vergoeding wordt berekend volgens de berekeningswijze die is vastgelegd in het BVR 24.07.2009. De vergoedingsplicht in uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid is alleen voorzien voor de afgebakende overstromingsgebieden.