305221 | MINTJENS Carl / Gemeente Zoersel en provincie Antwerpen

R.v.St., 27 oktober 2015, 10e K., nr. 232722

Het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter uitbreiding van een recreatiezone is gebaseerd op een degelijke watertoets. De omwonende toont niet aan dat de watertoets gebaseerd is op onjuiste feitelijke gegevens of onredelijk is, noch dat de overwegingen en maatregelen in het dossier met betrekking tot de watertoets niet afdoende zijn op planniveau (art. 8, par. 1, 2 en 5, DIWB).