323601 | 18.05.2018 Dec. houdende de Vlaamse sociale bescherming

Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,VANDEURZEN Jo *

B.S., 17.08.2018, V.188, (193), 65011-65046

Dit decreet bepaalt de modaliteiten van de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming is een volksverzekering, waarbij de rechten gekoppeld zijn aan de betaling van een jaarlijkse premie. De Vlaamse sociale bescherming draagt bij tot een integrale zorg en ondersteuning en het verhogen van de zelfredzaamheid en neemt de behoeften, vragen en doelstellingen van de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste omgeving en het nastreven van kwaliteit van leven als uitgangspunt.

De Vlaamse sociale bescherming heeft onder meer betrekking op de volgende pijlers:

 • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood;
 • het basisondersteuningsbudget;
 • de residentiĆ«le ouderenzorg;
 • de geestelijke gezondheidszorg, met inbegrip van revalidatie die voornamelijk gericht is op de psychosociale aspecten;
 • de revalidatie die voornamelijk gericht is op het herstel van fysieke functies;
 • de thuiszorg;
 • de transmurale zorg;
 • de mobiliteitshulpmiddelen.

De financiering in het kader van de Vlaamse sociale bescherming omvat twee categorieƫn:

 • de zorggebonden financiering, die persoonsvolgend is;
 • de organisatiegebonden financiering.

De tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming worden automatisch toegekend, tenzij dat onmogelijk is. In dat laatste geval kan de Vlaamse Regering bepalen dat de tegemoetkoming op aanvraag wordt toegekend.

Het decreet 24.06.2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming wordt opgeheven (zie doc. nr. 303562).