328342 | Provinciale stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen
Provincie West-Vlaanderen
Provincie Vlaams-Brabant

https://www.vlaamsbrabant.be, https://www.west-vlaanderen.be - Geraadpleegd op 02.04.2019

In dit document zijn de provinciale stedenbouwkundige verordeningen opgenomen van de provincie West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant die elk bepalen dat een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het overwelven van baangrachten en onbevaarbare waterlopen.

In heel Vlaanderen geldt immers een stedenbouwkundige vergunningsplicht op basis van art. 4.2.1, 1° en 4°, VCRO voor het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen. Bovendien is er, in het kader van de wet onbevaarbare waterlopen, een machtiging van de provincie nodig voor waterlopen 2° en 3° categorie. Deze provinciale stedenbouwkundige verordeningen laten toe dat gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen de verordening aanvullen en strengere normen opleggen.

Het overwelven van baangrachten houdt zowel het plaatsen van een constructie in (een buis, en doorgaans ook twee wanden aan de uiteinden) als het uitvoeren van een aanmerkelijke reliëfwijziging. Het bepaalt de voorwaarden waaraan de werken moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een stedenbouwkundige vergunning.

Dit document bevat de provinciale stedenbouwkundige verordening van de provincie Vlaams-Brabant en de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot het dempen van baangrachten en onbevaarbare waterlopen:

  • 19.12.2012 Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen voor de provincie Vlaams-Brabant;
  • 24.04.2008 Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen voor de provincie West-Vlaanderen.