494 | 08.02.1990 V. nr. 189 (Vl. R.): Verwijdering drijfmest uit kwetsbare gebieden - Subsidies
VAN DURME Wilfried
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 19.03.1990, (10), 1989-90,487-488

Subsidies worden verleend door de Watermaatschappij Zuidwest-Nederland voor afname buiten het waterwingebied van mest uit de Isabellapolder, dit om lozing te vermijden tijdens de winter wegens een tekort aan opslagcapaciteit.
Er volgt ook een overzicht van het verloop van de subsidieregeling.
Door de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij worden geen subsidies verleend. Het lozen van drijfmest in oppervlaktewateren is verboden.