56905 | 16.07.1993 Bijzondere wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur

Eerste Min.,DEHAENE Jean-Luc

B.S., 20.07.1993, V.163, (143), 2de uitgave, 16774-16837; Zitting 1992-93, Senaat:Stuk.558/1-50, Hand.02-03-10.06.1993; Kamer:Stuk.1063/1-10, Hand.13-14.07.1993

Deze wet wijzigt de staatsstruktuur ven België.
Volgende elementen worden erin opgenomen:

  • - Wijzigingen aan de bijzondere wet 08.08.1980 tot hervorming van de instellingen(art. 1 - 64)
  • - Wijzigingen van de gewone wet 09.08.1980(art. 65)
  • - Wijzigigen van de bijzondere wet 12.01.1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen(art. 66 - 89)
  • - Wijzigingen van de bijzondere wet 16.01.1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten(art. 90 - 121)
  • - Wijziging van de wet 02.08.1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18.07.1966 (art. 122 - 124)
  • - Wijzigingen aan de bijzondere wet 06.01.1989 op het Arbitragehof (art. 125 - 126)
nvdr: Voor de officiële Duitse vertaling zie doc. n° 149303 en voor de officiële Duitse vertaling van de art. 9 tot 42 van de bijzondere wet 16.07.1993 zie doc. nr. 152835.

nvdr: De benamingen 'Vlaamse Raad', 'Franse Gemeenschapsraad', 'Waalse Gewestraad', 'Brusselse Hoofdstedelijke Raad' en 'Raad van de Duitstalige Gemeenschap' worden vervangen door respectievelijk de benamingen 'Vlaams Parlement', 'Parlement van de Franse Gemeenschap', 'Waals Parlement', 'Brussels Hoofdstedelijk Parlement' en 'Parlement van de Duitstalige Gemeenschap' (zie doc. nr. 209918).