62658 | 22.12.1993 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 - Leefmilieu - Afvalwaterheffing (art. 35 - 43)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1993-12-29

Deze afdeling handelt over de heffingen op het afvalwater. Deze heffingen moeten effectief berekend worden op het water verbruikt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. Er wordt eveneens voorzien in de indexatie van de heffingen.
Verder herziet dit decreet de k-factor, voorzien in bijlage 2 van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren na de gedeeltelijke vernietiging door het arrest van het arbitragehof 59/92 van 08.10.1992.