82745 | O.M. / O.H., W.L. en b.v.b.a. A.V.

Corr. Antwerpen,8 juni 1994, 26e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,139-140

De overgangsbepalingen van VLAREM bepalen dat de bestaande milieuvergunningen blijven bestaan, zelfs indien ze strenger zijn dan de regels van VLAREM. Zodus blijft de exploitatie van een hinderlijke inrichting met miskenning van de vergunningsvoorwaarden strafbaar, zelfs wanneer de vergunningsplicht in VLAREM vervangen werd door een meldingsplicht. Om een straf uit te spreken dient er een schuld te zijn. Bij niet-naleving van de voorwaarden van een milieuvergunning is onachtzaamheid voldoende als schuldvorm.