82761 | O.M. / H.M. en n.v. A.
Antwerpen, 23 april 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,150

Overeenkomstig art. 2 StrafW. moet, tussen de wet toepasselijk op het ogenblik van de feiten en de nieuwe wet, deze gekozen worden die het lichtst is. Tussen de art. 1, 2, 5, 41 par. 1.2, 41 par. 2 van de oppervlaktewaterenwet (opgeheven), van kracht ten tijde van de feiten en artikelen 41 par. 2 en 46 milieuvergunningsdecreet 28.06.1985 (zie document 28990) wordt de oude wet toegepast omdat die lichter is.

 link