9860 | 21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991

Gemeenschapsmin. van Financiƫn en Begroting,GEENS Gaston

B.S., 29.12.1990 (2de ed.), V.160, (249), 24630-24662; De Gem., maart 1991, V.66, (430), 130

Dit decreet bespreekt de volgende zaken:

I Bepalingen met betrekking tot de omvorming van begrotingsfondsen (art. 1 t/m 47)

 • Instellingen van Openbaar Nut
 • Diensten met afzonderlijk beheer
 • Begrotingsfondsen
  • bevestiging als begrotingsfonds
  • bevestiging als begrotingsfonds mits wijzigingen aan wetgevingen van organiek opgerichte fondsen oprichting van begrotingsfondsen betalingsmodaliteiten van de fondsen wijzigingen aan wetgeving naar aanleiding van de oprichting van begrotingsfondsen
 • Overgangsbepalingen
 • Inwerkingtredin g
II Andere bepalingen
 • FinanciĆ«n (art. 48 t/m 66)(document nr. 13963)
  • thesaurie
  • fiscale bepalingen
  • andere begrotingsbepalingen
 • Leefmilieu (art. 67 t/m 77)
  • vaste afvalstoffen
  • bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging
  • milieuvergunningen
  • riviervisserij
  • weten schappelijke instellingen
  • inwerkingtreding
 • Huisvesting (art. 78 t/m 79)
 • Watervang (art. 80 t/m 89)
 • Provinciefonds (art. 90)
 • Aanpassing van het organisatorisch en reglementair kader voor het openbaar industrieel initiatief in de voorheen nationale sectoren (art. 91 t/m 105)
 • Cultuur (art. 106 t/m 109)
 • Bejaardenzorg (art. 110)
 • Onderwijs (art. 111 t/m 119)
III Algemene bepaling (art. 120)

nvdr: Art. 23 van dit decreet aangaande het begrotingsfonds werd gewijzigd door art. 17 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995 (doc nr. 13960) De art. 50, 51, 52 en 54 van dit decreet aangaande het begrotingsfonds werd opgeheven door respectievelijk art. 59, 60, 61 en 62 van het decreet 22.12.2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 (doc. nr. 167225).
Art. 26 en 28 worden opgeheven door het decreet 24.03.2006 (doc. nr. 210619).