201125 | 22.10.2004 V. nr. 56 (Vl. P.): Gescheiden rioleringsstelsels - Afbakening zones

LOONES Jan

V. en A., Vl.P., 25.02.2005,2004-2005, (8), 652-653

In het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiƫring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties is reeds in de mogelijkheid voorzien de gewestbijdrage te verhogen tot 100 % wanneer gemeenten volledig gescheiden stelsels (met 2 DWA-leidingen (droogweerafvoer) voor de afvoer van het afvalwater) aanleggen.