vlaamse polders en wateringen

LOKALE BESCHERMING EN ZEKERHEID


In waterrijke gebieden rekent men op eigen mensen, op eigen middelen, op eigen terreinkennis.


Woord van de voorzitter


Als koepelorganisatie behartigt de VVPW de belangen van alle Vlaamse polders en wateringen. Wij geven hen advies, vertegenwoordigen hen in de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en zijn het contactpunt met andere lokale, provinciale, vlaamse en federale besturen.

Het waterbeleid in Vlaanderen is danig versnipperd. Voor elk soort waterloop of gracht is een andere instantie bevoegd, soms meerdere voor 1 en dezelfde waterloop. Knap vervelend wanneer je een beheerder wil spreken. Niet zo in polders en wateringen.

Bovendien zijn onze besturen gevormd door mensen van ter plekke; ze kennen de streek en de mensen die er wonen en werken. 

Met het oog op de klimaatswijziging en de uitdagingen die we in de toekomst moeten overwinnen is een laagdrempelig, vertrouwd, lokaal bestuur dat kan terugblikken op eeuwenlange expertise een zekerheid. 


Pieter-Jan Taillieu

Voorzitter


polders en wateringen zijn democratische instellingen waar inwoners en bedrijven zelf beslissen over het beleid en de inzet van hun centen. 

 

Meer hierover

polders en wateringen voeren een waterhuishouding met oog voor de mens, de natuur, de bedrijven, de toekomst,...op maat van uw streek.

 

Meer hierover

polders en wateringen functioneren binnen een complex juridisch kader.


 

Meer hierover


  Bestuurlijke werking


  Integraal lokaal waterbeleid


  Waterkwantiteit


  Informatiemanagement


  Historiek


  Wetgevend kader

56 POLDERS EN WATERINGEN

VERZORGEN AL EEUWENLANG VLAANDERENS WATERVEILIGHEID

25 % van Vlaanderen is waterrijk of ligt onder het vloedpeil van de zee. Personeel en vrijwilligers van polders en wateringen beheren 10.000 km waterlopen, pompen, schuiven, terugslagkleppen...

 

Meer hierover

Archiefbeheer, digitalisering, geo-informatie, gegevensbescherming.

 

 Meer hierover

De oudste geschreven bronnen over polders en wateringen gaan terug tot de 12e eeuw. Napoleon wou deze instellingen afschaffen, maar zag zijn vergissing in toen grote delen van het rijke Vlaanderen overstroomden.

 

Meer hierover


DE ZORGVOOR DE KLEINE ADERS VOORKOMT HET HARTFALENVOOR EEN KLIMAATROBUUST WATERSYSTEEM


We staan met z'n allen voor grote uitdagingen. De klimaatsverandering zal onze leefwereld intens beïnvloeden. Water zal daarin een cruciale rol spelen. Meer dan ooit tevoren zal de beheersing van het watersysteem maatwerk vereisen. Er bestaat immers niet één ideale waterhuishouding voor zowel de kustpolders, de Kempen, Haspengouw, het Meetjesland,... . Een degelijke waterhuishouding zal in de komende decennia meer nog dan vroeger berusten op een minutieuze kennis van het terrein, het grachtenstelsel, het landgebruik. Vergeten we ook niet de weersomstandigheden: terwijl het ene dorp baadt in de zon, valt de regen in de buurgemeente met bakken uit de lucht. Dergelijke situaties kunnen enkel lokaal worden aangepakt. Daarom is het van levensbelang dat wie in nood verkeert iemand uit de buurt kan bereiken, met weinig woorden in zijn/haar streektaal onmiddellijk begrepen wordt en in een mum van tijd voelt dat hij/zij er niet alleen voor staat. Dat is wat polders en wateringen betekenen voor wie er woont en werkt. 


NUTTIGE LINKS

Waterinfo

PORTAALSITE

- Overstroming.


- Getij.


- Neerslag.


- Droogte.


WEBTOEPASSING

Watertoets


- Adviesverlener.


- Adviestekst.


- Verordening.


- Waterhergebruiktool.


CIW

Waterbeleid


- Stroomgebiedbeheerplannen.


- Regelgeving.


- Beleidsinstrumenten.


- Bekkens.


De VVPW biedt u bovenstaande links aan in de overtuiging dat zij nuttig zijn en aansluiten op het interesseveld van de gebruikers van onze website.

De VVPW is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.