www.vvpw.be

info@vvpw.be

09.00 TOT 18.00

maandag tem vrijdag

Maatregelen Coronavirus :

Ondanks versoepeling van een aantal maatregelen, is de organisatie van een algemene vergadering nog niet mogelijk.


Polders en Wateringen die hun algemene vergadering in deze periode hadden gepland, hebben deze noodgedwongen uitgesteld naar een latere nog te bepalen datum.


Middenkustpolder : De dijkgraaf en de ontvanger-griffier laten weten dat de vergadering van 19 maart zal worden uitgesteld naar een nader te bepalen datum. De stemgerechtigde ingelanden zullen hiertoe een nieuwe uitnodiging ontvangen.

Zuidijzerpolder : De algemene vergadering van 20 maart wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Polder Bethoostersche Broecken : In opvolging van de door de federale regering opgelegde maatregelen in de strijd tegen het Covid-19 virus (Corona) kan de algemene vergadering van de Polder Bethoostersche Broecken op 27 maart 2020 NIET doorgaan.
Van zodra een nieuwe datum bekend is worden de stemgerechtigde ingelanden hiervan op de hoogte gebracht.

Watering Het Vereveld : de algemene vergadering van watering Het Vereveld, gepland op 23/03/2020, wordt geannuleerd tot een nader te bepalen datum.

Ook Watering de Herk en Polder Vlassenbroek lieten al weten dat hun algemene vergadering is uitgesteld.


vlaamse polders en wateringen

LOKALE BESCHERMING EN ZEKERHEID


In waterrijke gebieden rekent men op eigen mensen, op eigen middelen, op eigen terreinkennis.


Woord van de voorzitter


Als koepelorganisatie behartigt de VVPW de belangen van alle Vlaamse polders en wateringen. Wij geven hen advies, vertegenwoordigen hen in de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en zijn het contactpunt met andere lokale, provinciale, vlaamse en federale besturen.

Het waterbeleid in Vlaanderen is danig versnipperd. Voor elk soort waterloop of gracht is een andere instantie bevoegd, soms meerdere voor 1 en dezelfde waterloop. Knap vervelend wanneer je een beheerder wil spreken. Niet zo in polders en wateringen.

Bovendien zijn onze besturen gevormd door mensen van terplekke; ze kennen de streek en de mensen die er wonen en werken. 

Met het oog op de klimaatswijziging en de uitdagingen die we in de toekomst moeten overwinnen is een laagdrempelig, vertrouwd, lokaal bestuur dat kan terugblikken op eeuwenlange exptertise een zekerheid. 


Pieter-Jan Taillieu

Voorzitter  Bestuurlijke werking


  Integraal lokaal waterbeleid


  Wetgevend kader

59 POLDERS EN WATERINGEN

VERZORGEN AL EEUWENLANG VLAANDERENS WATERVEILIGHEID

polders en wateringen zijn democratische instellingen waar inwoners en bedrijven zelf beslissen over het beleid en de inzet van hun centen. 

 

Meer hierover


  Waterkwantiteit

24 % van Vlaanderen is waterrijk of ligt onder het vloedpeil van de zee. Personeel en vrijwilligers van polders en wateringen beheren 9000 km waterlopen, pompen, schuiven, terugslagkleppen...

 

Meer hierover

polders en wateringen voeren een waterhuishouding met oog voor de mens, de natuur, de bedrijven, de toekomst,...op maat van uw streek.

 

Meer hierover


  Informatiemanagement

Archiefbeheer, digitalisering, geo-informatie, gegevensbescherming.

 

 Meer hierover

polders en wateringen functioneren binnen een complex juridisch kader.


 

Meer hierover


  Historiek

De oudste geschreven bronnen over polders en wateringen gaan terug tot de 12e eeuw. Napoleon wou deze instellingen afschaffen, maar zag zijn vergissing in toen grote delen van het rijke Vlaanderen overstroomden.

 

Meer hierover


DE ZORGVOOR DE KLEINE ADERS VOORKOMT HET HARTFALENVOOR EEN KLIMAATROBUUST WATERSYSTEEM


We staan met z'n allen voor grote uitdagingen. De klimaatsverandering zal onze leefwereld intens beïnvloeden. Water zal daarin een cruciale rol spelen. Meer dan ooit tevoren zal de beheersing van het watersysteem maatwerk vereisen. Er bestaat immers niet één ideale waterhuishouding voor zowel de kustpolders, de Kempen, Haspengouw, het Meetjesland,... . Een degelijke waterhuishouding zal in de komende decennia meer nog dan vroeger berusten op een minutieuze kennis van het terrein, het grachtenstelsel, het landgebruik. Vergeten we ook niet de weersomstandigheden : terwijl het ene dorp baadt in de zon, valt de regen in de buurtgemeente met bakken uit de lucht. Dergelijke situaties kunnen enkel lokaal worden aangepakt. Daarom is het van levensbelang dat wie in nood verkeert iemand uit de buurt kan bereiken, met weinig woorden in zijn/haar streektaal onmiddellijk begrepen wordt en in een mum van tijd voelt dat hij/zij er niet alleen voor staat. Dat is wat polders en wateringen betekenen voor wie er woont en werkt. 


NUTTIGE LINKS

PORTAALSITE

Waterinfo


- Overstroming.


- Getij.


- Neerslag.


- Droogte.


WEBTOEPASSING

Watertoets


- Adviesverlener.


- Adviestekst.


- Verordening.


- Waterhergebruiktool.


CIW

Waterbeleid


- Stroomgebiedbeheerplannen.


- Regelgeving.


- Beleidsinstrumenten.


- Bekkens.


De VVPW biedt u bovenstaande links aan in de overtuiging dat zij nuttig zijn en aansluiten op het interesseveld van de gebruikers van onze website.

De VVPW is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

Copyright © All Rights Reserved/VVPWvzw - website door Katrien Coene

www.vvpw.be

De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen vertegenwoordigt de polders en wateringen, behartigt hun belangen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. 


OND.NR. 0433.909.110Privacyverklaring

Jan, 2020

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren