WATERING VAN LOENHOUT

Contactpersoon

Herman Martens, ontvanger-griffier


Adres

Nollekensweg 16, 2960 Brecht


Telefoon

03/289.83.29


Mail

herman.martens@telenet.be


Website

-

Werking

Een watering is een apart openbaar bestuur en werkt onafhankelijk van het gemeentebestuur met een eigen algemene vergadering, bestuur, eigen voorzitter, eigen statuten, en dergelijke. De administratieve zetel is gevestigd op het gemeentehuis en uiteraard wordt er met het provincie- en gemeentebestuur samengewerkt inzake waterlopenbeheer.

FINANCIERING

Ter financiering van het algemeen beheer en van de uit te voeren werken is de watering bij wet gerechtigd om belastingen te heffen. De aanslagvoet wordt bepaald door de algemene vergadering en wordt jaarlijks vastgesteld. Deze aanslagvoet wordt berekend op basis van de oppervlakte (onbebouwd als wel bebouwd) en bedraagt 18,0 euro per hectare met een minimum van 9,00 euro voor Watering Loenhout. Dit minimumbedrag wordt bij ministerieel besluit goedgekeurd. Deze gegevens zijn steeds gebaseerd op de kadastrale gegevens per 1 januari van het betrokken belastingjaar. Omdat niet iedereen binnen de omschrijving van een watering valt en de belastingplichtigen niet allemaal onder dezelfde watering vallen, is het dus inderdaad mogelijk dat niet alle inwoners deze belasting moeten betalen en er dus ook verschillen kunnen voorkomen bij de berekening van de verschuldigde belasting.

SITUERING


Wie valt onder de watering ?
Het is zo dat niet heel het grondgebied van de gemeente binnen de omschrijving van een watering gelegen is. De oorspronkelijke dorpskernen van Wuustwezel, Loenhout en Gooreind vallen niet binnen de omschrijving. Een aantal verkavelingen zoals een gedeelte van Hofakker, Rijsvennen, Wachelbergen, Oosteneind-Visserij, Oude Dorpsstraat, Klein Gooreind, , …liggen wel binnen de omschrijving. De grenzen werden een 60-tal jaren geleden bij koninklijk besluit vastgelegd en weerspiegelen de (toenmalige) hydrografische toestand. Tot op heden bleven deze grenzen ongewijzigd.


-Binnen de gemeente Wuustwezel zijn er drie wateringen actief, namelijk de watering van Wuustwezel, de watering van Loenhout en deze van de Beneden Mark (gevestigd in Hoogstraten). Enkele bekende waterlopen voor Loenhout: Aa of Weerijsbeek, Sneppelbeek, Weehagenbeek, Venbeek, Mosvorenloop, Kievitsbeek, Sluiskensbeek,…