WATERING DE VREENEBEEK

Contactpersoon

Patrick Golkowski, ontvanger-griffier


Adres

Industrieweg 8 bus 2, 3990 Peer


Telefoon

011/61.17.56


Mail

info@wateringdevreenebeek.be


Website

www.wateringdevreenebeek.be


Werking

HISTORIEK


De watering De Vreenebeek werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1966.
Het ambtsgebied van de watering bedroeg oorspronkelijk 56ha.48a30ca. landbouwgronden gelegen op de grens van Peer en Grote-Brogel. Het ging om "waterzieke" gronden en het was de bedoeling om deze gronden te draineren en ze op die manier geschikt te maken voor landbouwdoeleinden. Dit gebeurde in de loop van 1967.


Bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1970 werd het ambtsgebied van de watering een eerste maal uitgebreid
Door de uitbreiding werd de volledige vallei van de Warmbeek tot aan de grens met Nederland opgenomen in de watering. De oppervlakte van de uitbreiding bedroeg 2.414ha.25a.86ca.

Bij Koninklijk Besluit van 23 juni 1973 werd het ambtsgebied van de watering ingekrompen.
De gronden gelegen onder de gemeenten Achel en Sint-Huibrechts-Lille werden onttrokken aan de watering.

Bij Koninklijk Besluit van 13 februari 1975 werd de bovenloop van de Abeek opgenomen in de watering.
De vallei van de Abeek vanaf het punt van oorsprong tot aan de Gewestweg Bree-Lozen werd opgenomen in de watering.

Bij Koninklijk Besluit van 21 april 1975 werd de watering opnieuw ingekrompen.
De vallei van de Prinsenloop in Neerpelt vormde na de inkrimpen van het ambtsgebied van de watering dd. 23 juni 1973 een enclave die niet meer in verbinding stond met de rest van de watering. Daarom werd er beslist om dit gedeelte gelegen onder de gemeente Neerpelt aan de watering te onttrekken.

Bij Koninklijk Besluit van 12 maart 1980 werd het ambtsgebied van de watering opnieuw ingekrompen.
Door het onttrekken van de gronden gelegen onder Achel en Sint-Huibrechts-Lille bij KB van 23 juni 1975 bleef er een kleine enclave wateringgebied achter in Hamont. Dit gebied stond op geen enkele manier in verbinding met de rest van de watering. Daarom werd er besloten dit gebied uit de watering te onttrekken.

Bij Ministerieel Besluit van 15 oktober 1984 werd er opnieuw een deel aan de watering onttrokken.
Dit maal betreft het een gebied van enkele tientallen hectaren. Zij werden aan de watering onttrokken omdat zij "gezien de ligging en de bodemgesteldheid van de gronden geen enkel nut uit de werking van de watering kunnen halen."

Bij Ministerieel Besluit van 4 december 1987 werd het ambtsgebied van de watering een derde maal uitgebreid.
De bovenloop van de Gielisbeek - stroomopwaarts de Gewestweg Meeuwen-Helchteren werd opgenomen in het ambtsgebied van de watering.


-


-

foto: Abeek


Sterk meanderende Abeek slingert zich tussen de weilanden op de grens tssen Bree en Bocholt en in de meer stroomopwaarts gelegen moerasbossen

SITUERING


Het ambtsgebied van de watering De Vreenebeek strekt zich uit over gedeelten van de gemeenten Bocholt, Bree, Meeuwen-Gruitrode en Peer en meer bepaald de valleien van:
de vallei van de Warmbeek vanaf het punt van oorsprong in Grote-Brogel tot aan de grens Bocholt-Neerpelt (Rooie Pier)
de vallei van de Abeek vanaf het punt van oorsprong in Meeuwen tot aan de gewestweg Bree - Lozen in Bree-Beek
de vallei van de Soerbeek vanaf het punt van oorsprong in Meeuwen-Gruitrode (Soetebeek) tot aan de Zuid-Willemsvaart in BreeDe totale oppervlakte van het ambtsgebied bedraagt 1.639 ha. Hiervan liggen er 805 ha. in de vallei van de Warmbeek en 834 ha. in de vallei van de Abeek, inclusief Gielisbeek en Soerbeek.