WATERING VAN SINT-TRUIDEN

Contactpersoon

Jo Lammens, ontvanger-griffier


Adres

Breendonkstraat 3, 3800 Sint-Truiden


Telefoon

011/68.36.62


Mail

info@land-en-water.be


Website

www.land-en-water.be


Werking

Water kent geen grenzen, samenwerken is dus de boodschapLand-en-water.be is de overkoepelende organisatie die volgende instanties samenbrengt:

Watering van Sint-Truiden :
De Watering van Sint-Truiden is een openbaar bestuur dat meewerkt aan de realisatie van het integraal waterbeheer binnen haar ambtsgebied. De watering is tevens trekker van de Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water en is gastheer van het Provinciaal Steunpunt Land & Water.

Interbestuurlijke Samenwerking Land & water :
De Samenwerking Land & Water is een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid en heeft als doelstelling het uitstippelen van het integraal land- en waterbeheer in de gemeenten die deel uitmaken van de Samenwerking.

Provinciaal steunpunt Land & Water :
Het doel van het provinciaal Steunpunt Land & Water is drieledig:
• de water- en modderoverlast in Zuid-Limburg beperken
• de vruchtbare leemgronden in Haspengouw en Voeren behouden
• de waterlopen vrijwaren van slibafzetting.
Alle Limburgse gemeenten en landbouwers die te kampen hebben met water- en modderoverlast en dit via een brongerichte aanpak willen oplossen, kunnen op de diensten van het Steunpunt Land & Water beroep doen.

Wateragentschap Zuid-Limburg :
De provincie Limburg richtte samen met de Watering van Sint-Truiden een wateragentschap op. 


HISTORIEK


-

-


-

SITUERING


-