info@vvpw.be

09.00 TOT 18.00

maandag tem vrijdag

TIJDELIJKE VERENIGING

OOSTDEMERWATERING 

Zijn de sporen van Covid-19 in oppervlaktewater gevaarlijk?

Wateringen De Herk en Het Schulensbroek vormen tijdelijke vereniging


De Wateringen De Herk en Het Schulensbroek, beide gelegen in het Demerbekken, hebben zich na besluit van hun algemene vergaderingen samengevoegd in een tijdelijke vereniging.


De vereniging van de wateringen zal in aanvangsfase alle activiteiten, behalve boekhouding en belasting, in gemeenschap uitvoeren.

Het doel van beide besturen is om tegen eind 2022 te fusioneren zodat de nieuwe watering met een nieuw reglement van start kan gaan op 1 januari 2023. 


De wateringen hebben meteen ook het plan op tafel gelegd om uit te breiden tot op deelbekkenniveau. Zij beogen hiermee een gebiedsdekkend, eenvoudiger en integraal beheer naar Nederlands voorbeeld en geheel in de lijn van het regeerakkoord.


Een nieuw reglement met nieuwe naam, samenstelling bestuur, enz… zal voorgelegd worden aan de gezamenlijke algemene vergadering van maart 2022.
VVPW stelde de vraag aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

AGENDA


Organiseert jouw polder, watering, vereniging een initiatief, vergadering, workshop, recreatief event, ... en is er een link met water (waterlopen, waterzuivering, waterbeleving, ...). Laat het ons weten. Indien mogelijk vermelden wij dat op onze website.

  VLARIO-DAG 2020

    Antwerp Expo

verplaatst naar 9 juni !!!

NIET TE MISSEN

EVENTS, MEETINGS, WORKSHOPS...

RiverDip-app

16 maart


 met riverdip-sticks meet je zelf de fosfaatconcentratie in het water en de app toont het resultaat op een kaart

Gratis workshop

Wereldwaterdag

22 maart


De wereldwijde klimaatcrisis is onlosmakelijk verbonden met water. Klimaatverandering vergroot extremen in de watercyclus. Het veroorzaakt droogte en wateroverlast, het vermindert de voorspelbaarheid van de beschikbaarheid van water, het beïnvloedt de waterkwaliteit en het bedreigt duurzame ontwikkeling en biodiversiteit

Ook kunnen sommige maatregelen ter beperking van klimaatverandering, zoals het uitgebreide gebruik van biobrandstoffen het gebrek aan water verder verergeren.

Copyright © All Rights Reserved/VVPWvzw - website door Katrien Coene

De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen vertegenwoordigt de polders en wateringen, behartigt hun belangen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. 


OND.NR. 0433.909.110Privacyverklaring

Jan, 2020

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren