17 juni


webinarreeks: Klimaatadaptatie op lokaal niveau

1e deel: grondwaterbeheer

14.00-15.00u 29 juni


10.00-11.00u: Webinar onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen Niet te missen:

Versnipperd waterbeheer kan geen vuist maken tegen droogte

(bron: Apache 19/03/2021)

Pieter-Jan Taillieu werpt in Apache een kritische blik op het versnipperde waterbeheer in Vlaanderen. Hij schuwt daarbij niet om kritisch op het verleden van de polders en wateringen terug te blikken.

The times they are a changin' en polders en wateringen gooiden resoluut het roer om.