Versnipperd waterbeheer kan geen vuist maken tegen droogte

(bron: Apache 19/03/2021)

Pieter-Jan Taillieu werpt in Apache een kritische blik op het versnipperde waterbeheer in Vlaanderen. Hij schuwt daarbij niet om kritisch op het verleden van de polders en wateringen terug te blikken.

The times they are a changin' en polders en wateringen gooiden resoluut het roer om.

niet te missen:

WERELD WATER DAG

22 MAART 2021

WATERWANDELING IN KORTENBERG

De gemeentelijke milieudienst Kortenberg organiseert gedurende de periode van 22 maart (Wereldwaterdag) tot 22 mei 2021 een ‘waterwandeling’ in het Abdijpark van Kortenberg.

LANDSCHAPSWANDELING IN DE HERKVALLEI

Met medewerking van de Watering de Herk werd eind 2020 de Golmeerzouwbeek teruggebracht naar de laagste zones in de vallei. De beek kreeg meer structuur, met diepe en ondiepe stukken, meanders en verschillen in stroomsnelheid. 

WANDELING IN HET OOSTENDS KREKENGEBIED

In 2003 startte VLM het inrichtingsproject in het krekengebied rond Oostende. Het beheer werd daarna overgedragen o.a. aan de Middenkustpolder.

WANDELEN IN HET BLANKAARTGEBIED

In 2019 ondertekenden de Zuidijzerpolder en 11 andere partijen het raamakkoord dat de afspraken vastlegde voor de 2e peilverhoging.

Het Blankaartbekken, op het grondgebied van Houthulst en Diksmuide, ligt in het winterbed van de IJzer. Het is bekend voor de Blankaartvijver met het omringende rietmoeras en de zogenaamde broeken, laaggelegen
hooilanden die in de winter onder water lopen.