GENERALE VRIJE POLDERS

Contactpersoon

Lucie De Vos, ontvanger-griffier


Adres

Stee 3, 9988 Sint-Laureins


Telefoon

09/379.96.67


Mail

info@generalevrijepolders.be


Website

-

Werking

zicht van stuw naar duiker
zicht van stuw naar duiker
zicht van duiker op stuw
zicht van duiker op stuw


2) Vernieuwen duikers en voorzien van stuw                                              tijdstip 2022-2024

Beoostereedepolder : Berlebuis, Steenovenstraat, Hollandersgatkreek

 

Vanaf Hontseindestraat – duiker Hollandersgatkreek tot afwatering in Leopoldkanaal aan stuw St-Laureins (Freds Café) zijn de duikers niet voldoende aangepast aan de huidige klimaatwijzigingen.

Het beoogde waterpeil om zowel landbouw als natuur te verzoenen is enkel mogelijk indien er op efficiënte wijze aan peilbeheer kan worden gedaan met voldoende brede duikers met stuwen.

Vernieuwen duikers omvat :

- nieuwe bredere duiker 2 m. onder de Steenovenstraat (Vrouwenhoekkreek) – WL2-8370

- nieuwe bredere duiker 2 m. onder de Hontseindestraat aan Berlebuis – WL 2-8370

- nieuwe bredere duiker 2 m. onder de Hontseindestraat aan Hollandersgatkreek  - WL 3-8370


Berlebuis
Berlebuis
duiker onder Hontseindestraat aan Hollandersgatkreek
duiker onder Hontseindestraat aan Hollandersgatkreek


3) Bouw nieuw pompgemaal Sint-Annapolder    WL3- 8302A              tijdstip 2022-2025

              

 Sint-Annapolder is de laagst gelegen polder binnen de Generale Vrije Polders.

 Pomp Sint-Annapolder, gelegen nabij het KWZI, verwerkt eveneens al het water van het dorp Watervliet.

              

  • opbouw dateert van 1959
  • grote onderhoudsbeurt gehad in 2001
  • slechte toestand duiker Blekkersdijk
  • vaststellen dat de huidige pompen aan vernieuwing toe zijn
  • bouw van een nieuw pompgemaal (mogelijks vijzel ?) 
  • vernieuwing duiker onder straat. 

 

Dit project dient om aan beter peilbeheer in de achterliggende polder te kunnen voldoen.

 

               Dossier op te starten :

- overleg aan te gaan met gemeentebestuur Sint-Laureins – WL 3de cat.

- onderzoek naar subsidiemogelijkheden.4) Aanzuigplaatsen voor spuittoestellen.

Tegengaan van puntvervuiling door de aanleg van aanzuiplaatsen voor spuittoestellen zodat landbouwers op een verkeers- en natuurveilige manier water uit de waterloop kunnen ontnemen.

Investeren in gemeenschappelijke waternemingsplaatsen (2) naar het voorbeeld van de Oostkustpolder, Polder Land van Waas en de Zuidijzerpolder.

Het bestuur van de Generale Vrije Polders zal :

               - onderzoek naar subsidie starten;

               - bekijken waar deze mogelijk zouden kunnen aangelegd worden.

5) Houtlanddijk  - WL 2 8401 (inkom Oostpolderkreek) vernieuwen duiker.     tijdstip 2022-2025

              

Duiker is in slechte staat. 

Vernieuwen duiker en plaatsen stuw – peilbeheer/peilprotocol Oostpolderkreek.

Volgende projecten zijn momenteel lopende of in opstart in de Generale Vrije Polders:

1) Beoostereedepolder - Peilbeheersing WL 2-8370 – deel 1                 tijdstip 2021-2022

 aan stuw St-Laureins/Leopoldkanaal

 

De afwatering van de Beoostereedepolder, goed voor +/- 800 Ha. achterliggende landbouwgronden en kreken, is volledig gericht langs waterloop 2-8370 naar de duiker met een breedte van 1 m. uitmondend in het Leopoldkanaal aan de Langewegbrug.

Om aan peilbeheer te doen in het achtergelegen gebied is deze doorstroming veel te smal. Het beoogde waterpeil om zowel landbouw als natuur te verzoenen is enkel mogelijk indien er op voldoende en efficiënte wijze aan peilbeheer kan worden gedaan.

Daarom is het nodig een nieuwe duiker aan te leggen in WL 2-8370 met een breedte van 2,5 m op 2 m.  met aan Leopoldkanaal een terugslagklep en verderop in de waterloop een stuw in WL 8370 (breedte 4 m.)

      

Bevat : - nieuwe duiker

            - verbreden waterloop

            - plaatsen overlaatconstructie met kantelstuw

In een volgende fase (deel 2) wenst de polder een vistrap aan te leggen in oeverzone en een winterbedding op niveau stuw voor waterberging