WATERING HET SCHULENSBROEK

Contactpersoon

Glenn Geerits, ontvanger-griffier


Adres

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt


Telefoon

011/31.12.08


Mail

info@wateringhetschulensbroek.be


Website

www.wateringhetschulensbroek.be


Werking

Voor het seizoen 2020-2021 heeft de watering de ruiming van 27,5 km waterlopen ingepland. Watering het Schulensbroek werkt mee aan het Care Peat project voor veenherstel.

Watering het Schulensbroek heeft een aangepast ruimingsbeleid. Zo worden bepaalde gebieden niet meer geruimd om natuurlijke wetlands te herstellen. Watering de Herk betrekt ook andere organisaties in haar ruimingsbeleid zodat er op sommige locaties bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van blokmaaien.

De watering ijvert voor een goede samenwerking tussen alle waterbeheerders. Zo brengt de ontvanger-griffier andere beheerders op de hoogte wanneer hij vaststellingen doet die hen aanbelangen. Ook ingelanden worden geïnformeerd wanneer iets ongewoons of verontrustends wordt vastgesteld. De watering staat steeds open om in gesprek te treden over mogelijkheden voor een nog effectiever beheer.

HISTORIEK


Voor de IJstijden, zowat twee miljoen jaar geleden, trok de zee zich terug uit onze streken. Er ontstond een brede alluviale vlakte rond de Demer. Op het einde van de IJstijden werden hierin zandduinen (donken) opgeblazen en de vallei werd steeds droger.
In de middeleeuwen kwam hier een einde aan door de ontbossing van Haspengouw. Demer en Gete konden de afvoer van regenwater niet aan en overstroomden. De laatste nederzetting in het huidige broek (Donk) moest verlaten worden.
Met de oprichting van de watering “Het Schulensbroek” rond 1850 keerde het tij. Sloten en dijken zorgden voor minder overstromingen en het Broek werd ingericht voor de grasproductie.Begin jaren 70 werd 90 ha hooiland ontzand voor de aanleg van de snelweg E314 (A2) Leuven-Maasmechelen-Heerlen. Het Schulensmeer is een feit. Later worden dit meer en 150 ha grasland omdijkt om de “wilde overstromingen” van de Demer tegen te gaan.