POLDER VAN BELHAM

Contactpersoon

Marc Bollaert, ontvanger-griffier


Adres

Dorpsstraat 2, 9270 Laarne


Telefoon

09/366.37.21


Mail

griffier@poldervanbelham.be


Website

www.poldervanbelham.be


Werking

Het polderbesuur staat onder andere in voor het onderhoud van een waterlopennet, opgedeeld in waterlopen van eerste, tweede en derde categorie en een net van openbare kleinere waterlopen.
Hoe de waterlopen ingedeeld worden is beschreven in de wet.
De kleinere waterlopen zijn deze die niet passen binnen de omschrijving van de klassering volgens de wetgeving.
Het zijn veelal de niet geherklasseerde waterlopen opgenomen op de atlas van de waterlopen van 1877, vaak genoemd waterlopen van vierde categorie of niet geherklasseerde waterlopen, soms ook polderwaterlopen.
Alle waterlopen vallen onder de wetgeving van de onbevaarbare waterlopen, wetgeving die op dit ogenblik onderworpen is aan een modernisering en aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden van staatsvorming, milieuwetgeving en omgeving.


SITUERING


Polders werden opgericht in gebieden waar, gezien de hoogteligging, een bijzondere zorg voor de waterafvoer noodzakelijk is om gevaar op overstroming te voorkomen en de schade door wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. De polder van Belham is een Scheldepolder en is gelegen binnen de meanders van de Schelde.