WATERING VAN WUUSTWEZEL

Contactpersoon

Patrik Van Leuven, ontvanger-griffier


Adres

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel


Telefoon

03/690.46.21


Mail

openbarewerken@wuustwezel.be


Website

-

Het LEADER-project ‘Boeren op de rand’ werd in 2019 opgestart door het agrobeheercentrum ECO² met medewerking van verschillende partners waaronder de Watering van Wuustwezel. Het project focust op een goed randenbeheer in functie van de 1-meter-teeltvrije-zone langs (al dan niet geklasseerde) waterlopen van de Noorderkempen en Antwerpse Polders. Het decreet ‘Integraal Waterbeleid’ bepaalt al sinds 2003 dat er geen bodembewerkingen mogen plaatsvinden tot op 1 meter afstand vanaf de bovenkant van het talud van waterlopen. Verder geldt hier ook een verbod op het gebruik van meststoffen en pesticiden. Vanaf 2018 controleren toezichthouders van de Vlaamse Overheid op de naleving van deze teeltvrije zone. De vraag blijft echter hoe deze strook het best aan te leggen en te onderhouden.

Het project 'Boeren op de rand' beoogt om landbouwers goede beheermethodes van de teeltvrije strook aan te reiken, eventuele samenwerkingsverbanden op te richten en hen hierin te ondersteunen. Via kennisuitwisselings- en demo-activiteiten worden landbouwers begeleid om beheermethodes toe te passen die de onkruiddruk verlagen, de grasvegetatie in de rand stabiliseren én inpasbaar zijn in de landbouwbedrijfsvoering. Dat heeft tegelijkertijd ook andere positieve maatschappelijke effecten op vlak van waterkwaliteit, oeverversteviging en biodiversiteit.

In 2019 werden vier proefranden aangelegd bij verschillende landbouwers in het projectgebied, nl. Brecht, Stabroek, Wuustwezel en Zoersel. Het project liep tot juni 2020.

HISTORIEK


-

-


-

SITUERING


-