ONZE CORE BUSINESS

WATERHUISHOUDING

Onze kernactiviteit is de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een moderne en betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd. 


De uitdagingen zijn legio

  • Het onderhoud van de waterlopen.
  • Wateraf- en aanvoer.
  • Het gewijzigd (politiek) klimaat.
  • Droogte en overlast.
  • Financiering van het waterbeleid.

"De toekomst hangt af van wat we nu doen"

Magatma Gandhi

WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

THEMA'S


  Bestuurlijke werking

polders en wateringen zijn democratische instellingen waar inwoners en bedrijven zelf beslissen over het beleid en de inzet van hun centen.

 

Meer hierover


  Integraal lokaal waterbeleid

polders en wateringen voeren een waterhuishouding met oog voor de mens, de natuur, de bedrijven, de toekomst,...op maat van uw streek.

 

Meer hierover


  Wetgevend kader

polders en wateringen functioneren binnen een complex juridisch kader.


 

Meer hierover

Archiefbeheer, digitalisering, geo-informatie, gegevensbescherming.

 
Meer hierover

De oudste geschreven bronnen over polders en wateringen gaan terug tot de 12e eeuw. Napoleon wou deze instellingen afschaffen, maar zag zijn vergissing in toen grote delen van het rijke Vlaanderen overstroomden.

 

Meer hierover


  Waterkwantiteit


  Informatie management


  Historiek

24 % van Vlaanderen is waterrijk of ligt onder het vloedpeil van de zee. Personeel en vrijwilligers beheren 9000 km waterlopen, pompen, schuiven, terugslagkleppen...

 


Meer hierover

HEB JE NOG VRAGEN?

Voor algemene vragen kunt u de VVPW contacteren. Hebt u een specifieke vraag voor of over een bepaalde polder of watering, dan neemt u best rechtstreeks contact op met de ontvanger-griffier.

.

KLIMAATADAPTATIE IS BOVENAL

MAATWERK

Het is onze ambitie om een belangrijke partner te zijn bij klimaatadaptatie als het gaat om water gerelateerde opgaven, nu en in de toekomst. Polders en wateringen willen daarom vanuit hun kerntaken en verantwoordelijkheid al in een vroeg stadium betrokken worden bij bouwplannen, -projecten, inrichtingswerken.

Als geen ander kennen wij ons gebied en de uitdagingen die door de klimaatverandering op korte en lange termijn op ons afkomen. Polders en wateringen willen hun eigen opgaven naast de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven van andere partijen leggen. We zetten daarvoor onze kennis, expertise en netwerk in en willen vanaf het begin meedenken en belangen verbinden.JOUW WATERVEILIGHEID

ONZE ZORG