www.vvpw.be

info@vvpw.be

09.00 TOT 18.00

maandag tem vrijdag

-

Richtlijnen op en langs de waterlopen

Heb je een vraag?


Klik op onderstaande knop voor het adres, telefoonnummer, mailadres of website van de polder of watering in jouw buurt.

De eigenaars en gebruikers van de gronden die aan de waterloop palen zijn verplicht doorgang te verlenen voor het uitvoeren van de werken. Ze moeten zonder recht op vergoeding, de maai- en ruimspecie op hun gronden aanvaarden. Om het machinale onderhoud van de waterloop met een kraan te kunnen uitvoeren, moet er minstens een strook van 5 m gemeten vanaf de kruin van de oever ten allen tijde vrij blijven van beplanting, stapeling of ophoging. Afsluitingen in de langsrichting van de waterloop moeten ofwel op minstens 5 m staan of op maximum 1 m, maar in dat laatste geval mogen ze niet hoger zijn dan 1,5 m zodanig dat de kraan er overheen kan werken. Hetzelfde geldt voor haagaanplanting. Deze moet door de eigenaar teruggesnoeid worden tot op de toegestane afmetingen. Afsluitingen dwars op de waterloop moeten voorzien zijn van een opening van minimum 5 m of een makkelijk te openen of te verplaatsen toegang. Bomen langs de waterloop dienen op minimum 10 meter van elkaar te staan rekening houdend met hun toekomstig volume en dit opdat de zwenkarm van de kraan er tussendoor zou kunnen werken.

Het Decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat binnen een strook van 5 m van de insteek van waterlopen geen gebouwen of constructies mogen opgericht worden. Ook bemesting (behalve door graasvee) is verboden binnen 5 m vanaf de bovenste rand van het talud. Grondbewerkingen (ploegen, zaaien, sleuven trekken,...) evenals het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen zijn verboden binnen 1 m vanaf de taludinsteek.
Naast het vrijwaren van overstroming en de afvoer van overtollig water, zet de polder zich in tijden van droogte en waterschaarste in voor de bevloeiing van akkers en om het water op peil te houden voor het drenken van het vee. Het op peil houden van het water draagt ook bij tot het behoud van het visbestand en de oeverstabiliteit.

www.vvpw.be

De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen vertegenwoordigt de polders en wateringen, behartigt hun belangen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. 


OND.NR. 0433.909.110Dec, 2020

Copyright © All Rights Reserved/VVPWvzw - website door Katrien Coene

Deze website maakt gebruik van cookies Om je nog beter en persoonlijker te helpen, gebruiken we op vvpw.be cookies. Op die manier analyseren we informatie over je bezoek. De essentiële en functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en kunnen niet worden geweigerd. Analytische cookies optimaliseren je ervaring op onze website. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen. Voor die cookies vragen we je toestemming.

Accepteren